Neseriozitatea sau nesimţirea?

Am învăţat de la părinţii mei că nesimţirea nu aduce nimic în plus DOAR ÎN…